دایره ایران ایرانی اسرائیل نتانیاهو

دایره: ایران ایرانی اسرائیل نتانیاهو اسحاق هرتزوگ اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات کاریکاتور ، گم شدن ترازنامه میلیاردی پرسپولیس

به گزارش ایسنا، این عنوان دستمایه کاریکاتور محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه خبر ورزشی شده است است:

کاریکاتور ، گم شدن ترازنامه میلیاردی پرسپولیس

گم شدن ترازنامه میلیاردی پرسپولیس /کاریکاتور

عبارات مهم : روزنامه

ایسنا دیروز در گزارشی از ناپدید شدن ترازنامه پرسپولیس در سال ۹۴-۹۵ خبر داد.

به گزارش ایسنا، این عنوان دستمایه کاریکاتور محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه خبر ورزشی شده است است:

کاریکاتور ، گم شدن ترازنامه میلیاردی پرسپولیس

واژه های کلیدی: روزنامه | خبر ورزشی | پرسپولیس | کاریکاتور | کاریکاتور | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

کاریکاتور ، گم شدن ترازنامه میلیاردی پرسپولیس

کاریکاتور ، گم شدن ترازنامه میلیاردی پرسپولیس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs