دایره ایران ایرانی اسرائیل نتانیاهو

دایره: ایران ایرانی اسرائیل نتانیاهو اسحاق هرتزوگ اخبار سیاست خارجی

جهت تمام سناریوهای احتمالی آمریکا آماده بودیم / وزیر کشور

وزیر کشور اعلام کرد: خروج ترامپ از برجام قابل پیش‌بینی بود، جهت تمام سناریوهای احتمالی آمریکا از لحاظ سیاسی و اقتصادی آماده بودیم. وزیر کشور: جهت ت..

ادامه مطلب